Make your own free website on Tripod.com
 
Produkty:
 M-256PS   Pamìťová karta pro synthetizéry ROLAND (JX-8P, JUNO-2, MKS-...)
 M-256PSII   Vylepšená pamìťová karta pro synthetizéry ROLAND (JX-8P, JUNO-2, MKS-...)
 M-256PSIII   Ještì víc vylepšená pamìťová karta pro synthetizéry ROLAND (JX-8P, JUNO-2, MKS-...)
 TBX-204   MIDI Thrubox
 LMX-1021   Line Mix
 AX-47SF   Rozšíøení pro poèítaè ATARI 1040STe
 AHD-525   Harddisk pro sampler AKAI S2000
 MBX-1PS   MIDI port pro zvukovou kartu na poèítaè PC
 ESP-1800   Elektronický spínaè 4x8A/230V
 CBPS-5A   Napájecí zdroj pro radiostanici CBM-256PS Pamìťová karta pro synthetizéry ROLAND (JX-8P, JUNO-2, MKS-...)
 

Vlastnosti:
    - 8kB SRAM zálohovaná baterií
    - 4 Banky manuálnì pøepínatelné otoèným pøepínaèem
    - Ochrana proti zápisu
    - Provedení: ROLAND M-16C
    - Rozmìry: 55x75x15
    - Hmotnost: 120g
M-256PSII Vylepšená pamìťová karta pro synthetizéry ROLAND (JX-8P, JUNO-2, MKS-...)

Vlastnosti:
    - 8kB SRAM zálohovaná baterií
    - 4 Banky manuálnì pøepínatelné otoèným pøepínaèem
    - Indikace èísla banky pomocí dvou LED diod (binární kód)
    - Ochrana proti zápisu
    - Provedení: ROLAND M-16C
    - Rozmìry: 55x65x15
    - Hmotnost: 110g
M-256PSIII Ještì víc vylepšená pamìťová karta pro synthetizéry ROLAND (JX-8P, JUNO-2, MKS-...)

Vlastnosti:
    - 8kB SRAM zálohovaná baterií
    - 4 Banky manuálnì pøepínatelné otoèným pøepínaèem
    - Indikace èísla banky pomocí jednoèíselného LED zobrazovaèe
    - Ochrana proti zápisu
    - Indikace chranìní proti zápisu pomocí desetinné teèky na LED zobrazovaèi
    - Provedení: ROLAND M-16C
    - Rozmìry: 55x75x15
    - Hmotnost: 130g
TBX-204 MIDI Thrubox
 

Vlastnosti:
    - 2 x MIDI vstup
    - 2 x 4 MIDI Thru výstupy
    - Možnost pøepínání vstupù pomocí dvou otoèných pøepínaèù
    - Provedení: Rack 19´´/ 1HU
    - Rozmìry: 483x44x130
    - Hmotnost: 1200g
    - Napájení: 230V/50Hz
    - Pøíkon: 2W
Schéma:
LMX-1021 Line Mix
 

Vlastnosti:
    - 4 x Stereo vstup s dvoupásmovými korekcemi a regulací hlasitosti a efektu
    - 1 x Stereo vstup pouze s regulací hlasitosti a efektu
    - Citlivost vstupù 1,5V
    - 1 x Stereo efekt send
    - 1 x Stereo efekt return
    - 1 x Stereo výstup s regulací hlasitosti na každý kanál
    - Indikátor vybuzení
    - Provedení: Rack 19´´/ 1HU
    - Rozmìry: 483x44x140
    - Hmotnost: 2100g
    - Napájení: 230V/50Hz
    - Pøíkon: 10W
AX-47SF Rozšíøení pro poèítaè ATARI 1040STe
 

Vlastnosti:
    - Harddisk: Seagate ST-157N / 47MB SCSI
    - Disketová mechanika 3,5´´/ 720kB
    - SUPERCHARGER - PC modul: procesor V30/8MHz, RAM 1MB
    - Provedení: Rack 19´´/ 2HU
    - Rozmìry: 483x88x325
    - Hmotnost: 5600g
    - Napájení: 230V/50Hz
    - Pøíkon: 80W
AHD-525 Harddisk pro sampler AKAI S2000

Vlastnosti:
    - Harddisk mechanika: QUANTUM 525 SCSI
    - Provedení: Rack 19´´/ 1HU
    - Rozmìry: 483x44x140
    - Hmotnost: 1900g
    - Napájení: 230V/50Hz
    - Pøíkon: 40W
MBX-1PS MIDI port pro zvukovou kartu na poèítaè PC
 

Vlastnosti:
    - 1 x MIDI vstup
    - 1 x MIDI výstup
    - 1 x MIDI Thru výstup
    - Provedení: Zaøízení je umístìno na kabelu, který se pøipojuje do gameportu zvukovky
    - Rozmìry: 80x45x25
    - Hmotnost: 100g
ESP-1800 Elektronický spínaè 4x8A/230V
 

Zaøízení je urèeno ke spínání odporových a induktivních zátìží s pracovním napìtím 230V/50Hz. Ke spínání jsou použity triaky s maximálním proudem 8A.

Vlastnosti:
    - 4 x Výstup 230V/50Hz - 4A
    - Indikace sepnutí výstupù pomocí LED diod
    - Rozmìry: 105x45x225
    - Hmotnost: 1100g
    - Napájení: 230V/50Hz
    - Pøíkon: 2W
CBPS-5A Napájecí zdroj pro radiostanici CB
 

Vlastnosti:
    - Výstupní napìtí 13,8Vdc
    - Výstupní proud 5A
    - Rozmìry: 105x45x225
    - Hmotnost: 1600g
    - Napájení: 230V/50Hz
    - Pøíkon: 70W
    - Provedení: Zdroj je umístìn v malé krabièce z hliníkového profilu takže je výkonový tranzistor dobøe
      odchlazen i pøi dlouhodobé maximální zátìži. Skøínka nemá vìtrací otvory a proto byly použity všechny
      souèástky s velkým rozsahem pracovních teplot.This page was created by Psycho ©1999