Make your own free website on Tripod.com
  S2000 MIDI STEREO DIGITAL SAMPLER
 
Vlastnosti:
 Vzorkovací frekvence: 44,1kHz (Rozsah: 20Hz - 20kHz)
                                     22,05kHz (Rozsah: 20Hz - 10kHz)
 Vzorkování: 16-bit lineárnì
 Polyfonie: 32 hlasù
 Pamìť: 32MB
 Maximální poèet zvukù v pamìti: 255
 Maximální poèet programù v pamìti: 254
 Filtr: -12dB/Octave dynamický rezonanèní filtr
 Generátor obálky: 2 x digitální ADSR
 LFOs: 2 x LFO s více možnými prùbìhy
 Display: Podsvícený 16 x 8 znakù LCD
 Disketová mechanika: 3,5¨ (2HD/2DD)
 MIDI: In,Out,Thru (16 Kanálù)
 SCSI