Make your own free website on Tripod.com
                         Digitech Studio Quad

Digitech Studio Quad je ètyøkanálový studiový procesor. Obsahuje 4 oddìlené efektové jednotky, takže se dá použít jako 2 stereo efekty nebo 4 mono efekty.

Vlastnosti:
- 4 vstupy
- 4 výstupy
- A/D pøevodník: 18bitù, 128násobné pøevzorkování
- D/A pøevodník: 20bitù, 64násobné pøevzorkování
- technologie S-DISC
- 100 továrních nastavení
- 100 uživatelských nastavení
- frekvenèní rozsah: 20 Hz - 20kHz
- max. harmonické zkreslení 0,03%
- MIDI In,Out / Thru
- Rozmìry 19¨ Rack, 1HU
- Hmotnost: 4,64 kg