Make your own free website on Tripod.com
 
Test2eln: Actions
Village Party no.1
16.1.1999
firehouse in Rokytnik

 
Summer trip ´98
25.7.1998
13 MLAT Parket Pelhøimov
Tohle byla naše nejvychytanìjší akcièka. Konala se v suprový stodole.  Sešlo se dost lidí a nálada byla super. Poøadatel zajistil dost dobrej zvuk, svìtla, ale hlavnì obsazení.
Hráli: DJ ELEKTROMAJK, DJ DEAF DEVIL, DJ SPYTIHNEV.

Solar Energy
18.7.1998
Club Toèna Jihlava
Velmi dobrá Akce. Kromì nás hráli live Balistix a DJ´s Miguel a Josef. Na lidi jsme asi moc nezapùsobili, ale paøili a to bylo hlavní. Akce se konala v dobrým klubu s kvalitním zvukem a svìtlama. 
 
 
 
 

Warp On VOŠ
28.4.1998
Avantgarda Music Club Jihlava
Tohle bylo naše první živé vystoupení a myslím že se docela vyvedlo. Mìlo to slušnej ohlas a lidi, kteøí tam byli si zapaøili i když jich byla vìtšina orientovanejch na úplnì jinou muziku. Navíc se akce konala v dost dobrým prostøedí alternativního klubu, což taky dodalo na atmosféøe.

First Test
14.6.1996
Hospoda ve Lhotkách u Náchoda

Naše vùbec první akce. Jednalo se o Rave Party a poøádali jsme ji sami. Hrálo se ze dvou CD, jednoho gramce, PC s Fastreckrem a o nìjaký zvukový efekty se postaral Korg Poly-800. byla to dost dobrá paøba zamìøená hlavnì na Techno hardcore a The Prodigy. Moc se nás nesešlo, ale nìjak se zaèínat musí.
 


Created by Psycho ©1999