Make your own free website on Tripod.com
 

Tohle je nae hudební kuchynì. Získali a upravili jsme ji na jaøe roku 1999. Moc to sice na studio nevypadá, ale aspoò neláká k vykradení.
Takhle vypadá pøedsíò a dveøe do 
Centrální laboratoøe.

 
Pohled odedveøí. Vzadu je Roland JX-8P a vpopøedí je mix Spirit Folio 4.
Vpøedu je poèítaè ATARI STe. Vzadu zleva: Tiskárna NEC P72, Scanner HP Scanjet 4p, Roland Alpha Juno2, poèítaè PC.

 

 
Pohled na ná Rack (zatím bez krabice). Odshora je Roland MC-303 Groovebox, thrubox FMP TBX-204, mix FMP LMX-1021, multiefekt DigiTech StudioQuad, sampler Akai S2000 a harddisk pro atárko FMP AX-47SF. Vedle jìtì stojí mechnika Iomega ZIP pro sampler.

 
Takhle to máme zadrátovaný.


Tak tohle jsme my. Psycho, Andy a Smidrs. Ta fotka je dost
stará ale je zatím jedna z nejlepích.

Ná kámo Marin. Nìkdy nám dìlá øidièe a vdycky je s ním sranda.


Created by Psycho ©1999