Make your own free website on Tripod.com

Základní informace

Tento fotoklub byl založen na jaře roku 2001. Název vznikl z názvů

obcí a měst členů fotoklubu.

Fotíme i na tématické celky viz. Témata.

Budeme chystat i společné výstavy nejlepších fotografií.

24.7.2001 sme sehnali prostor na ateliér.

Listopad 2001 - Psycho zprovoznil fotokomoru.